Thursday, 3 May 2018

Barvanje z lubjem asimine - Dyeing with pawpaw tree bark

Na srečanju vrtičkarjev je kolega prinesel vrečko vejic asimine Asimina triloba po pomladanskem obrezovanju. Lubje sem olupila z vejic in razdelila na dva dela in z vsakim poskusila barvati po različnem postopku.

En del lubja sem namakala nekaj dni, nato sem v vedro s tekočino in lubjem dala štrenico čimžane volnene preje in meter, dva nečimžane. Po nekaj dneh je bila bledo rumene barve - premalo, da bi bila uporabna. Zato sem lubje odcedila, volno pa v barvilni tekočini grela pod vrenjem okrog dve uri in pustila, da se shladi.
Drugi del sem grela  okrog dve uri, pustila stati nekaj dni. Bilo je toplo vreme in je začelo fermentirati in seveda smrdeti. Potem sem tudi to precedila in v barvilni tekočini barvala volneno prejo kot s prvim delom lubja.

In rezultat? Prav boren: nekaj bledo umazano rumenega in nekaj bledo sivorjavega :(  
Skratka - ni uspelo...I was given a bagful of prunings of pawpaw tree Asimina triloba at  a gardeners' meeting. I peeled the bark from the twigs, divided it into two portions and tried to dye with it following two different procedures.

The first portion got a several days soaking after which a skein of alum mordanted wool yarn went into it, and also a few metres of unmordanted yarn. After some days it got pale yellow, not enough for use. I therefore strained the bark and heated the bath with the yarn in it up to simmering for about two hours then let it cool.
I simmered the other portion for about two hours and let it stand for some days. As the weather was quite warm the liquid started to ferment and smell. I then strained the bark and proceeded in the same way as with the first portion.
And the results? Rather poor: something pale dirtyish yellow and something pale greyish brown :(
A failure, in short.


Friday, 13 April 2018

Čebulne lupine - Onion skins

Za Veliko noč pirhe vedno barvam tudi s čebulnimi lupinami.

I always dye Easter eggs also with onion skins.

    

Po praznikih v vodi, v kateri pustim tudi lupine, še pobarvam volno.

When the festivities are over  I use the dyeing bath including the skins to dye wool.

   

Od leve proti desni:
1. štrenica volne
2. štrenica volne
3. bombaž
4. štrenica volne
na krožniku: pirhi v različnih rjavih tonih.

From left to right:
1st skein of wool yarn
2nd skein of wool yarn
3rd cotton
4th skein of wool yarn
On the saucer: Easter eggs of various brown hues.

Prva in druga štrenica sta bili barvani istočasno, a sta dobili drugačen odtenek; nista bili povsem beli, ker sem ju že  prej z nečim barvala.

The first and the second skeins were dyed together but obtained different shades; they were off white since I'd dyed them before with I don't know what.

Friday, 29 December 2017

Domače milo s šentjanževko - Homemade soap with St. John's wort

Tole sicer ni volnena objava, je pa zato vključena šentjanževka, s katero veliko barvam volno.

This is not a wooly post, true, but it does include St. John's wort which I use for dyeing wool very often.


Za milo sem uporabila ovčji loj, šentjanževo olje in ricinusovo olje, oljčno olje za prebitek maščobe in eterično olje "Antična vrtnica" za odišavljenje.

To make soap I used mutton fat, St. John's wort oil and castor oil, then added a bit more of olive oil as superfat and "Antique rose" essential oil as fragrance.

Maso sem nalila v naoljene silikonske modelčke, mojo zadnjo pridobitev. Nekaj mase sem nalila v manjši karton od mleka in po enem dnevu ohlajanja razrezala. 
Zdaj moram pustiti milu, da zori šest tednov, potem bo pripravljeno za uporabo. Se že veselim!
 
I poured the mixture into oiled silicon moulds, my latest acquisition. I also poured a portion of the mixture into a smaller milk carton container; I cut the latter into pieces after one day of cooling.
Now I have to let the soap to rest and cure for six weeks to make it ready for use. I'm so looking forward to it!

Sunday, 24 December 2017


Blagoslovljene božične praznike in 
srečno 2018!

May the Christmas season be blessed and 
may the coming year be happy!

Sunday, 28 May 2017

Šentjanževka - tkani kvadratki St. John's wort - woven squares
Lani sem nasušila precej šentjanževke, za barvanje, za čaje in za v olje. V suhih cvetovih  je bilo kar nekaj žužkov, zato sem jo še zamrznila. Ker je do letošnje sveže še kar nekaj časa, sem to posušeno in zamrznjeno šentjanževo cvetje uporabila za barvanje volne.
Ni mi bilo do vseh odtenkov, ki jih običajno daje šentjanževka. Drugo barvo - rdečerjavo oziroma vijoličnorjavo  brez galuna - sem želela izpustiti. In sem barvala 50 g volnene preje, čimžane z galunom. Dobila sem pa ravno to rjavkasto. Ko sem barvala naslednjo štrenico, tudi z galunom, se je barva spet kazala kot rjavkasta. Dodala sem še nekaj galuna, kar v barvilno kopel, česar sicer ne delam, in dobila (sivo)zeleno. Tretja štrenica, spet z galunom, je dala pričakovano rumeno, pa tako nepričakovano živo, da je bila mokra videti kar malo fluorescentna.
Prav nepredvidljivi rezultati. Po dosedanjih izkušnjah in tudi po izkušnjah drugih barvilk bi namreč morala prva barva biti zelena, rjava pa samo na volni brez galuna.
Pa razumi, če moreš! 
Last summer I dried quite a lot of St. John's wort, for dyeing, teas and for oil extraction. There were several insects in dried flowers so I put them in the freezer. Since this year fresh flowers can not be expected very soon I decided to use these fried and frozen ones for dyeing wool.
I didn't want all the shades and colours this plant usually produces. I wanted to leave out the second colour, ie reddish-brown or violet-brown obtained without alum. So I set to dyeing 50 gram of alum mordanted wool yarn. What I got was exactly this brownish colour. When dyeing the next skein the colour shown was again the brownish. I added some alum in the dye pot, which I don't usually do, to obtain (greyish)green. The third skein, also alum mordanted, was the expected yellow, but so unexpectedly bright it was almost fluorescent when wet.
These results were quite unexpected. In my experience up till now, as well as in that of other natural dyers, the first colour should be green whereas the brownish would only develop on unmordanted wool.
Who could understand the surprises in natural dyeing!


Fotografije seveda slabo prikazujejo te bavne nianse. Slikala sem z osvetljavo z bliskavico in brez, pa nobena ni čisto realna.
Pa še nekaj dodatnih fotografij:

Of course the photos show the colour shades very poorly. I took pictures both with and without a flash, yet none shows the colours right.
Below are some additional pictures.