Monday, 5 September 2011

Poletno barvanje 2 - Summer dyeing 2

Spet šentjanževka, kaj pa! Razen najsvetlejših dveh (na zgornji sliki v sredini spodaj) je vsa volna barvana s šentjanževko, pisana pa še z zelenimi orehi.
St. John's wort again, what else could it be! Except for the lightest skeins (at the bottom in the picture above) all the yarn is dyed with St. John's wort , and the variegated yarn has been dipped also in a walnut dyebath.

Barvala sem volneno in bombažno prejo. Na volni sem dobila tele lepe rjave in rumene tone, na bombažu pa komaj kaj barve (za primerjavo je na njej položena štrenica z nekaj bele niti), zato sem eno pomočila še v železovo vodo za močno sivo barvo.
I dyed wool and cotton yarn. Wool acquired these beautiful brown and yellow colours whereas cotton hardly took any colour (I placed a tiny  skein with some white yarn on top), so I dipped one skein in iron water to get strong grey.     
Rjava ima lep rdečkast pridih in mi je po vsem temnem orehu prav všeč.
Brown has a reddish hue to it which I quite like after all the dark walnut browns.   
 Tole sem barvala kontaktno, se pravi, tesno sem povila cvetove v čimžano prejo in jo po malem parila nekaj ur. Rezultat je prav zadovoljiv. Mogoče si spletem brezrokavnik, zdaj ko imam več štren.
This was contact dyed, that is I wound flowers tightly in skeins of mordanted yarn and steamed for several hours, with some breaks. I may knit a tank top now that I've got several skeins.

 Poskusila sem volno aranžirati na mladem boru, pa sta nastali tidve sliki.
I tried to arrange the wool skeins on a young pine tree, so I took these two pictures.

3 comments:

mojca - mka said...

Občudovanja vredno znanje...

zahrada mojí duše said...

Beautiful autumn hues!

Cecilia N said...

I like the idea of winding in flowers in the skeins for dying.