Monday, 20 July 2009

Tiskanje z rastlinami - uspehi in neuspehi - Plant printing - successes and disasters

Vsa navdušena po začetnih (dvajsetih) uspehih tiskanja rastlin na svilo sem veselo nadaljevala in tule je en svilen šal, kjer mi je celo uspelo natisniti obstojno modro barvo (v barvilni kopeli se žal ni obnesla). Drugih šalov mi še ni uspelo poslikati, ali ni bilo prave svetlobe ali pa volje :-(

Fascinated by the initial (twenty) successful plant prints on silk I cheerfully went on, and this isj one of the printed silk scarf where I even managed to obtain a fast blue colour (which, to my great sorrow, isn't effective in a dyebath). I haven't managed to take photos of other scarves - either the light wasn't right or I I wasn't in the mood :-(

Potem, ko sem na veliko brala svoje tri nove knjige o rastlinskem barvanju in tiskanju, sem se lotila še tiskanja na bombaž. Imela sem dve tanki bombažni plenici, zelo zelo stari in sprani, in tisk se je lepo prijel. Na kuhinjski rokavici, ki je verjetno iz mešanice bombaža in lana, odtis ni tako lep, uporabna je pa vseeno (dokler je ne bo kdo spet zažgal ...).
After having spent hours reading my three new books on natural dyeing and plant printing I proceeded to printing on cotton. I had two thin, very very old cotton diapers, much washed with use, and the print took on well. The oven mitt, probably made of a mixture of linen and cotton, didn't take the print so well, still, it can be used (until someone burns it again ...).

Kaj pa je tole? Nič tako lepega kot svileni šali, samo bombažna majica, ki je s tiskanjem nisem čisto pokvarila, nosila jo bom bolj za "športne" priložnosti.

And what is this? No such beauty as the silk scarves, only a cotton T-shirt that I didn't ruin completely by trying plant printing on it ... well, I may still wear it for "sports" occasions.

Drugi poskusi na bombažu so različni, nekaj je že uporabnega, marsikaj pa (še) ne, ali, kot pravi India Flint, to je šele podlaga za nadaljnje tiskanje.

Other trials on cotton are of various quality, some may be used, many not (yet) or, as India Flint puts it, they are a background pattern for further printing.

ZDAJ PA NA DOPUST - OFF FOR HOLIDAY!

4 comments:

Maia said...

That's really nice. I love the pastel vision. :-)

dorie van dijk said...

nothing will be a disaster - it will give you new information for the next expirement! I think all looks good.

Ladka said...

I'm back from holidays in the mountains. I collected some dyeing material, I had my first exhibition of natural dyed wool at a felters' gathering, and I had many long walks in forests about 1500 m above sea level :-)
A welcome to Mary and Dorie, thanks for joining.

Grega said...

Zelo lepo.