Sunday, 31 August 2008

Barvanje (volne) z rastlinami - Natural (wool) dyeing

Volna, pripravljena in natehtana za izdelavo filcanih copat Barvana s korenino rabarbare
Wool prepared and weighed for wet felting of slippers. Dyed with rhubarb roots.
Mokro filcani copati v fazi, ko sem filc na modelu prerezala in nadaljevala filcanje - oblikovanje in krčenje. Wet felted slippers in the phase when I cut the felt on the form and continued the felting process - forming and fulling.