Sunday, 27 November 2011

Volna vs. bombaž - Wool vs cotton


Tole ni kakšna pajčevina, ampak štrenice bombažne preje, prevezane z volneno prejo. In kaj je tu tako zanimnivega? Zame to, da sta bili obe barvani hkrati v istem loncu. Ta razlika, kako rastlinsko barvilo prime volna (namreč odlično) in koliko rastlinske barve sprejme bombaž - bore malo.
This is not a spiderweb but small skeins of cotton yarn tied with wool yarn. And what is so interesting about it? For me it is the fact that both were dyed in the same dyepot at the same time. The difference between the amount of plant dye taken by wool (excellent) and that taken by cotton (poor).
Tele niti so bile pobarvane z zelenimi orehovimi lupinami. Volna je temno rjava, bombaž pa sivkasto bež. Na nekaj mestih je videti precej močneje rdečkasto rjavo obarvane madeže. Nastali so tako, da sem vlažno prejo obesila nad lonec in jo samo delno pomočila v barvilno raztopino. Barva je nato potovala po mokri preji navzgor: različne barve, ki jih vsebujejo zelene orehove lupine, so potovale različno visoko, kar se na zviti štrenici ne vidi tako dobro, ko je visela nad loncem, pa je bilo dobro vidno. 
No, takole se igram z rastlinskimi barvili in temu rečem "rastlinska barvna kromatografija", he-he.
These yarns were dyed with green walnut hulls. The wool is dark brown and the cotton greyish-beige. Some spots are dyed fairly better - there are reddish-brown colorations. They developed when I hung the moist skein above the dyepot and dipped only a part into the dyeing solution. The colour travelled up the moist yarn: different colours contained in green walnut hulls travelled different distances upwards, which is not so well seen on the twisted skein but was very well seen on the skein hanging above the pot.
 Well, this is how I play with plant dyes and call it "plant colour chromatography", he-he.

Thursday, 3 November 2011

Zmanjkalo volne - Ran out of wool yarn

Za tole malenkost mi je zmanjkalo volne. A ni to grozno? Morala bom levo nogavico malo sparati, pa narediti malo krajšo, potem še desno malo sparati...
I ran out of yarn for this little bit. Ain't it horible? I'll have to unravel the upper part of the left sock, make it a bit shorter, then unravel the right one a bit .... grrrrh

Sicer je pa volna barvana kontaktno s koreninami rabarbare in s skorjo nekega grma, za keterega sva s kmetom mislila, da je mogoče krhlika, pa ni. Če bi bila, naj bi dala rdečo (doslej sem dobila samo roza).
Anyway, the wool yarn was contact dyed with rhubarb roots and the bark of a bush that was believed (or hoped) to be alder buckthorn (Rhamnus frangula). If it were it was to yield red (so far I have only obtrained pink).     


Mi je pa precej všeč to prelivanje sive, rjave, rumene, celo malo rdeče na nogavicah.

I must say I quite like the variegation of greys, browns, yellows, even reds in the socks.