Sunday, 30 August 2009

Več svilenih šalov, potiskanih z rastlinami - More plant printed silk scarves

Spomladi sem potiskala precej svilenih šalov, a jih kar nisem in nisem poslikala. Zdaj vem, zakaj: ker je barve na svili tako težko dobiti - ali pa jih jaz ne znam :-( Očitno šale lažje potiskam z rastlinami kot pa fotografiram. Tehle nekaj mi je le uspelo posneti, pri drugih pa sem obupala. Mogoče se jih spet lotim kdaj kasneje ...
This spring I plant printed many silk scarves but didn't manage to take their photos. Now I know why: because it's so difficult to catch the colours on silk - or at least I can't do it properly :-( Obviously it's easier for me to plant print scarves than to take their photos. Finally I managed to take photos of these up here but then I despaired. Perhaps I'll try later ...

Tuesday, 18 August 2009

Macesnova skorja -- pobarvano - Larch bark dyeing -- dyed

Takale je zdaj zadnja volna po vseh celoletnih poskusih - tale je iz "šnopsa". Pa take lepe barve so na skorji (na spodnji sliki), samo kaj, ko jih ne dobim na volno :-( No, če že barva ni kaj posebnega, je bilo pa vsaj barvanje v alkoholnih hlapih nadvse veselo he-he-hik... The latest of an entire year's attempts looks like this – the yarn comes out of "spirits". And to think how beautiful the colours look on the bark (in the picture below), but they won't be transferred permanently onto the wool :-( Well, if the colour is nothing special, at least the dyeing in alcohol vapours was a merry one he-he-hiccup... Na balkonu sem našla še eno vedro, kjer se v vodi namaka macesnova skorja. Barvilna kopel je bila lepo temno rjavo-rdeča, pa sem volno nekaj ur pogrevala do okrog 50 stopinj. Barva se ni prijela, pa sem vedro postavila nazaj na balkon. Od časa do časa premešam in čakam, če se bo volna slučajno pomotoma tokrat pa le obarvala. To hladno barvanje (če je res hladno, ker ga ne segrevam, ampak na tem zaprtem balkonu je vsako popoldne krepko čez 30) bom pustila nekaj tednov. I found another pail in the balcony with larch bark soaking in water. The dyebath was nice dark brownish-red, so I put some yarn in it and warmed up to about 50 degrees centigrade for a few hours. The colour didn't cling to the yarn so the pail went back to the balcony. I stir now and then and wait in case the wool takes the colour by some mistake. I intend to maintain this cold dyeing bath (if it may be called cold because I don't heat it, but the temperature climbs fairly above 30 deg in this closed balcony in the afternoons) for some weeks.

Friday, 7 August 2009

Macesnova skorja za barvanje - Larch bark dyeing

Že celo leto poskušam izvleči kaj barve iz macesnove skorje, ki mi je zelo všeč zaradi barve in vonja. Pa se macesen ne da. Skorjo sem nabrala avgusta lani v Robanovem kotu in jo namočila v vodi.
Ko se je skorja namakala tri mesce, sem dodala belo volneno prejo in po dveh mescih dobila nekaj bledega, kar spominja na rumenkasto- roza (prva z leve).
Skorjo sem pustila namakati in februarja dodala belo prejo, čimžano z galunom. Po približno treh mescih sem dobila nekaj bledega, kar spominja na roza-rumenkasto (na desni).
Nato sem drugo belo prejo počasi kuhala oz. grela tri ure in ker barve ni bilo kaj prida, sem jo dala nazaj v barvilno kopel (brez skorje). Po šestih tednih sem volno oprala in dobila najtemnejšo doslej (v sredini). Nekaj več barve je, ampak nič posebnega.
Dodala sem 50 g česane volne, čimžane z galunom. Počasi sem jo segrevala (lahna para, kar je verjetno okrog 70 stopinj Celzija). Ker barve ni bilo kaj prida, sem volno dala nazaj do 6. avgusta, ko sem jo oprala. Barve je zelo malo – bledo roza - in nisem nič poslikala. Vodo sem zlila proč, ker očitno ne bo obarvala volne.
Na skorje, ki so bile že prekuhane, a niso dale kaj dosti barve, sem 9. maja nalila okrog liter in pol alkohola v upanju, da bo alkohol izvlekel (ekstrahiral) barvo iz te presneto škrte macesnove skorje. Ker ga je precej popila, sem 10. junija dolila še alkohol in vodo, da je bila vsa skorja pokrita (alkohola mi je pa čisto zmanjkalo). Danes sem po treh mescih namakanja macesnove skorje v alkoholu tekočino precedila, dolila nekaj vode in dala vanjo čimžano in nečimžano prejo. Segrevam jo prav počasi, v treh urah do 65 stopinj, segrela bom do okrog 70 stopinj. Celo stanovanje prijetno diši po sadjevcu, jaz pa se kuhinje izogibam kar se le da, da ne bom od hlapov okajena in postala "as mad as a hatter", kot rečejo Angleži.
Na zgornji sliki je mokra macesnova skorja potem, ko sem odlila alkohol. Na drugi sliki je bela volnena preja v barvilni tekočini. To je moj zadnji poskus izvleči spodobno barvo iz macesnove skorje. Mogoče pa mi uspe?

For a whole year I've been trying to get some colour out of larch bark which I like very much for its colour and odour, but the larch refuses it to me. I collected the bark last August in Robanov kot, a lovely mountain valley with pastures for horses, cattle and pigs, and a hut where you are served old-fashioned shepherds’ dishes, and put it to soak in water.

After three months of soaking the bark I added white wool yarn. Two months later I got something pale, a faint memory of yellowish-pink (the skein on the left).

I left the bark soaking and added white alum mordanted wool yarn. After about three months I got something pale, a faint memory of pinkish-yellow (the skein on the right).

I took another skein of white yarn and cooked it – in fact warmed it in the dyebath for three hours. Since there was not much colour the skein went back to the bath (without the bark) for six weeks. When I washed the wool I got the darkest colour up till then (in the middle). Probably because this was the warmest time of soaking in the dyebath. There is a bit more colour, but nothing special.

I then added 50 grams of alum mordanted carded wool. I warmed it slowly until light vapours were evolving (probably about 70 degrees Celsius). Since there was almost no colour on the wool it went back into the dyebath until yesterday, 6 August, when I washed it. Very little colour stayed on the wool – pale pink – and I did not take any picture of it. I poured the dyebath away since it obviously won’t colour wool.

I saved the barks that had been cooked, without giving much colour, for further use. On 9 May I poured about 1,5 litre of alcohol on it, hoping alcohol might pull some colour out (= extract) of this damn miserly larch bark. Since it absorbed much of it I added more alcohol and water on10 June to cover it completely (and I ran totally out of alcohol).

Today, after three months of soaking the larch bark in alcohol I strained the liquid, poured in some more water and added unmordanted and alum mordanted yarn. I’ve been heating it very slowly, up to 65 deg in three hours, and I intend to heat it a bit above 70 deg. My whole flat smells pleasantly of fruit brandy and I avoid the kitchen as much as I can, in order not to get tipsy from vapours, or even get as mad as a hatter.

The upper picture shows wet larch barks after I’d poured off alcohol. The second picture shows white wool yarn in the dyebath. This is my last try at getting some decent colour from larch bark. I hope for better luck than in previous trials.