Friday, 13 April 2018

Čebulne lupine - Onion skins

Za Veliko noč pirhe vedno barvam tudi s čebulnimi lupinami.

I always dye Easter eggs also with onion skins.

    

Po praznikih v vodi, v kateri pustim tudi lupine, še pobarvam volno.

When the festivities are over  I use the dyeing bath including the skins to dye wool.

   

Od leve proti desni:
1. štrenica volne
2. štrenica volne
3. bombaž
4. štrenica volne
na krožniku: pirhi v različnih rjavih tonih.

From left to right:
1st skein of wool yarn
2nd skein of wool yarn
3rd cotton
4th skein of wool yarn
On the saucer: Easter eggs of various brown hues.

Prva in druga štrenica sta bili barvani istočasno, a sta dobili drugačen odtenek; nista bili povsem beli, ker sem ju že  prej z nečim barvala.

The first and the second skeins were dyed together but obtained different shades; they were off white since I'd dyed them before with I don't know what.