Monday, 18 June 2012

Slike - Photos


Končno sem prišla do slik moje barvane volne, ki so - vsaj v mojih očeh - zares lepe in vrhunske kakovosti. Seveda jih nisem posnela jaz, ampak g. Tomo Jeseničnik, in sicer za katalog Podobe rokodelske ustvarjalnosti, ki je bil izdan v sodelovanju slovenskih in avstrijskih organizacij za domačo in umetnostno obrt.
At last I obtained pictures of my dyed wool that look  - at least to my eyes - very beautiful and of top quality. Of course, I didn't take them myself; it is Mr. Tomo Jeseničnik that contributed the pictures for the catalogue representing the works of some Slovenian and Austrian Art-n-Crafters.